Ara

Mevzuat Bilgilendirme

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliğinde(2021/11) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tebliğin 13.maddesine aşağıdaki ifade ilave edilmiştir:

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir.


Tebliğin En-1’inde yer alan ‘6307.90.93.00.00’ numaralı GTİP’e ait açıklama aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

EN149 standardına uygun FFP maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum cihazları gibi benzer bir standarda uyan diğer maskeler


Tebliğin Ek – 1’inde yer alan ‘6307.90.98.10.19’ GTİP no ise ‘ ‘6307.90.98.00.19’ olarak güncellenmiştir.


Tebliğ uygulaması 23.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.